top of page

2023年花年吉

價格因供貨會數量調整, 價錢以落實訂單當日最後價格.

歡迎以WHATSAPP 93884413/ EMAIL 索取報價-訂購前先查詢貨量

9吋年花/ 台黃/ 黃心紅/ 麗金/ 紅喜雀/ 貴妃紅/ 蟹爪/ $168

12吋年花/ 台黃/ 黃心紅/ 麗金/ 紅喜雀/ 貴妃紅/ 蟹爪/ $238

bottom of page